سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر و جایگاه گمرک

گمرک را می‌توان یک سازمان هشدار دهنده در بین دستگاه‌های اجرایی کشور دانست. همان گونه که در اغلب دستگاه‌های پیچیده یک نظام هشدار دهنده هست که مواقع حساس با اعلام هشدارهای به موقع، مسئولان را از وضعیت آگاه می کند گمرک هم در نظام اقتصادی کشور یک چنین نقشی اعمال می کند. گمرک می باشد که با اطلاع دقیق از آمار و ارقام صادرات و واردات کشور می‌تواند در هر لحظه وضعیت اقتصادی کشور و روابط آن با کشورهای دیگر را روشن کند. و از چگونگی امنیت اقتصادی مرزها با ارائه آمار از کیفیت و اندازه ورود و خروج کالا به مسئولان گزارش قطعی بدهد برمبنای این داده‌ها می باشد که مدیران ارشد می‌توانند تصمیم گیری نمایند و سیاست‌های کلان اقتصادی را اعمال کنند. آمار ارائه شده از گمرک می‌تواند بیانگر اندازه انحراف اقتصاد کشور از اهداف تعیین شده باشد. همچنین جهت گیری‌های سایر کشورها را نسبت به خود می‌توان از خلال تجزیه و تحلیل آمارهای گمرک مطالعه نمود.

در ظاهر امرگمرک دروازه‌های ورودی و خروجی کشورهاست اما در باطن عامل تعدیل اقتصادی می باشد در چهره گمرک شخصیتی که نظاره می گردد می‌تواند با کمک دیگر ارگان‌ها اقتصاد کشورها را نظم دهد.

امروزه در کشورهای در حال توسعه تنها به گمرک از لحاظ درآمدی توجه نمی‌گردد و کوشش دولت‌ها بر این می باشد که سیاست گمرکی را با سیاست اقتصادی متناسب کنند زیرا رشد اقتصادی هدف فعالیت‌های اقتصادی می باشد.از این لحاظ سیاست گمرکی ما از این اصل مهم پیروی می کند به این شکل که با افزایش سود بازرگانی و عوارض گمرکی از ورود کالاهای مشابه که در داخل کشور ساخته می گردد جلوگیری نموده از صنایع داخلی طرفداری می گردد بالعکس زمانیکه در داخل کشور کالایی بی جهت گران یا کم گردد کاهش عوارض گمرکی و سود بازرگانی ورود آن را به داخل تسهیل می کند. چنانکه در مورد صنایع جدید در کشور از طرف دولت حمایتی به اقدام نیاید کارخانه‌های جدید نمی‌توانند روی پای خود بایستند و با محصولات خارجی رقابت کنند.این طرفداری تنها از طریق گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی از واردات چنین کالاهایی عملی می گردد مثلاً ماشین آلات صنعتی از پرداخت حقوق گمرکی معاف بوده و این خود یکی از طرق مؤثر طرفداری صنعتی به مقصود ازدیاد کارخانه‌ها در کشور می‌باشد.

تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز،مانند جهات دیگر در معرفی تأثیر اقتصادی گمرک می باشد که ممکن می باشد مستقیم، یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمک‌های مادی دولت به صادر کنندگان و به مقصود نیل به هدف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجرا گردد.

اداره گمرک یک دستگاه وصولی می باشد که قسمت عمده بودجه کشور را از طریق اخذ حقوق و عوارض گمرکی تأمین می کند و این نقشی می باشد که گمرک از لحاظ مالی برای کشور انجام می‌دهد با این تفاصیل نمی‌توان ادعا نمود که گمرک ابزار مالی می‌باشد. تمام سازمان‌های دولتی اعم از پست وتلگراف، بانک‌ها، وزارت کشاورزی و… به نوعی ابزار مالی هستند.اما واقعیتی که درمقایسه گمرک با دیگر ارگآن ها به عنوان ابزار مالی هست این می باشد که در موضوع گمرک اصول تعدیل اقتصاد کشور مورد نظر می باشد. گمرک می‌تواند بگوید چه چیزی به کشور وارد گردد یا از آن خارج گردد توصیه‌های لازم را ارائه دهد و مطالعه و تصمیم گیری راجع به آن چیز که که مجاز به وارد شدن و یا خارج شدن هست به اقدام آورد این موارد از مسأله ابزار مالی بودن گمرک مهم تر می‌باشد.

مأموریت اصلی سازمان گمرک، اعمال سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت از طریق کنترل واردات وصادرات کشور می‌باشد وجود درآمدهای نفتی که واردات وسیع کالا را با عث می گردد. همچنین تمایل به عدم اتکا به درآمدهای نفتی که توسعه صادرات را درپی خواهد داشت موجب می گردد تا گمرک کشور به عنوان عامل کنترل کننده صادرات و واردات و به مثابه مهم‌ترین اهرم دولت در اعمال سیاست‌های فوق مطرح گردد.بطور کلی این اعمال سیاست اکثراً از طریق وضع حقوق و عوارض گمرکی صورت می‌گیرد که حاصل آن یکی از اقلام مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد بدین ترتیب کسب درآمد نه به عنوان وظیفه اصلی گمرک بلکه به  عنوان ماحصل اجرای سیاست‌های مذکور مطرح می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی:
  • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات