سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

سازمان ها متقاعد شده اند که بدون موفقیت در فعالیتهای بازاریابی، دوام و رشد در بازار و تامین نیازها و خواسته های مشتریان امکان پذیر نمی باشد. در این زمینه اختلاط عوامل بازاریابی یعنی کالا، قیمت، تبلیغ و توزیع تأثیر اساسی را اعمال می کند .

و در این بین نیز، توزیع یا به بیانی دیگر مجموعه حرکات هماهنگی که کالا را از منابع تولید به سمت خریداران سوق می دهد، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. ایجاد و حفظ کانال های توزیعی که به صورت اثر بخش و کارا، کالا و خدمات شرکت را به مشتریان در بازارهای مورد نظر برساند ضروری می باشد.

زیکموند و دامیکو[1] عقیده دارند که آمیخته بازاریابی شامل مجموعه ای متغیرهای قابل کنترل می باشد که شرکت از آنها برای به دست آوردن پاسخ مطلوب از بازار هدف[2] بهره گیری می کند.

تولید کنندگان محصولات مصرفی، کانال های توزیع مختلف و متعددی در اختیار دارند و می توانند به دلخواه هر یک را انتخاب کرده، بهره برداری کنند. مسلما هر نوع تصمیمی که در این خصوص گرفته گردد، در سرنوشت شرکت موثر خواهد بود.

در جریان تصمیم گیری در مورد انتخاب کانال توزیع، نمی توان فرمول ثابتی به دست داد، اما با بهره گیری از روشهای علمی ممکن می باشد بتوان راه حل های مشترکی پیدا نمود. طرح ریزی یک کانال توزیع مستلزم مطالعه نیازهای مصرف کننده، تعیین اهداف و مشخص کردن محدودیت ها و سرانجام شناسایی راهها و کانال های اصلی و ارزیابی و مدیریت آنها می باشد.

کانال های مختلف فروش و توزیع محصولات، مجموعه ی تمام روش هایی می باشد که سازمان های فروش به مقصود فروش محصولات و خدمات خود از آنها بهره گیری می کنند. این کانال ها ممکن می باشد کوتاه و مستقیم باشند ( مانند فروش مستقیم کالا از طریق اینترنت) و یا دارای تعدادی واسطه مانند خرده فروشان و عمده فروشان باشند . ماهیت این واسطه ها نیز بسته به نوع کانال فروش متفاوت می باشد.

فروش محصولات از بعضی از این کانالهای فروش، هزینه های بسیاری را بر سازمان تحمیل می سازد در حالی که بعضی کانال های دیگر، هزینه های چندانی را بر سازمان تحمیل نمی نماید. همچنین بهره گیری از بعضی از این کانال ها اندازه فروش را در مقیاس وسیعتری نسبت به بعضی دیگر از کانال ها افزایش می دهد. سازمانها همواره بایستی کانال های فروش و توزیع مناسبی را با در نظر داشتن شرایط و امکانات سازمان خود بیابند و طی این کانال ها تضاد و تعارض هست و امکان بهره گیری از آنها به گونه همزمان امکانپذیر نیست.

همچنین بهره گیری از بعضی از کانال ها اگرچه اندازه فروش را به حد چشمگیری افزایش خواهد داد اما به دلیل تحمیل هزینه های قابل توجه، ممکن می باشد در صورت آماده نبودن سازمان از لحاظ قدرت نقدینگی، باعث سقوط و ورشکستگی سازمان گردد.

تقریبا تمام سازمان های تازه تاسیس به شدت با مشکل نقدینگی مواجه هستند و در برابر هزینه ها آسیب پذیرند. این سازمانها، بایستی با درک کاملا دقیقی از کانال های فروش و اندازه سودآوری آنها داشته باشند. همچنین نسبت به هزینه هایی که بهره گیری از هر کانال بر سازمان تحمیل می نماید. کاملا آگاهی داشته باشند. پس این سازمانها در عین حال که به اندازه سودآوری بهره گیری از هر کانال توجه دارند، می بایستی هزینه ها را نیز در نظر داشته باشند تا با انتخاب کانال های پر هزینه به مساله کمبود نقدینگی مواجه نشده و دچار چالش نگردند.

برای سازمان های تازه تاسیس بهره گیری از کانال فروش و توزیعی مناسب تر می باشد که در عین حال که سودآوری مناسبی برای سازمان به همراه دارد، دارای نسبت سود آوری بالایی نیز باشند تا این سازمانها با مشکل نقدینگی مواجه نگردند.

پس از آنکه سیستم توزیع مشخص گردید، مساله مهم دیگری پیش می آید و آن اینکه شرکت کوشش خود را در کدامیک از عملیات توزیع بیشتر متمرکز کند.

این پژوهش می خواهد با مطالعه معضلات، محدودیت ها و موانع موجود در شبکه توزیع محصولات شرکت و کشف راه حلهای علمی موجود، اقدامی سازنده در جهت رفع معضلات صورت داده و الگویی مناسب شبکه توزیع محصولات لبنی را طراحی کند.

 

[1]. Zikmond & Damico

[2]. Target market

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
  5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5- سوالات اصلی پژوهش

  1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
  4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟