سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به تبیین زیر می باشد:‌

 • ‌ درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.‌
 • ‌ نوار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا می باشد.‌
 • نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست.‌
 • نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آن‌ها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران می باشد.‌
 • دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون می باشد.‌
 • خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می‌باشد[1].

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک

“سازمان جهانی گمرک از لحاظ بین‌المللی به عنوان مرکز جهانی کارشناسی گمرکی مطرح می‌باشد و در مذاکرات مربوط به توسعه، ارتقاء و پیاده سازی نظام‌ها و رویه‌های تأثیر رهبری کننده ای اعمال می کند.

این سازمان در برابر نیازهای اغضا خود و محیط فعالیت آن‌ها پاسخگو بوده و ابزارها و رویکردهای اجرایی آن به عنوان پایه ای مطمئن برای فعالیت گمرکات در سراسر جهان به شمار می‌آید.”

 

2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک

سازمان جهانی گمرک یک تشکیلات مستقل و فرادولتی می باشد که مأموریت آن افزایش کارایی و تاثیر گمرکات عضو بوده و از این رو به اعضا کمک می‌نماید تا در توسعه ملی کشورخود، خصوصاً در حوزه‌های تسهیل تجارت، کسب درآمد، محافظت از جامعه و امنیت ملی مشارکتی دارای تاثیر داشته باشند (زارعی و مقدسی،1391،صص7-6)

[1] www.irica.gov.ir

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
 • اهداف فرعی:
 • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات