سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه گمرک در ایران

ایران از زمان قدیم که شرق و غرب را به هم متصل می‌نمود همچون شاهراه عبور ابریشم چین و مشک ختن و شال کشمیر و عاج وادویه هندوستان بازارهای دنیا بوده می باشد ناچار لزوم گمرک و تأسیسات و سازمان‌های آن را حس کرده و از قدیمی‌ترین ایام دارای این تشکیلات بوده می باشد (مهدوی،1343،ص 41).

آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که گمرک از زمان‌های بسیار دور در ایران وجود داشته، اما متأسفانه مطالعه تاریخچه گمرک ایران به علت عدم وجود اطلاعات کافی تاریخی امر دشواری می باشد. فقط از روی کتاب‌های تاریخی می‌توان اطلاعات ناچیزی بدست آورد مثلاً رومن گیریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام در مورد منابع مالی دولت هخامنشی اینگونه می‌نویسد: در اسکله بنادر و میدآن های فروش وجود داشته و نیز از تجارت داخلی عوارض وصول می‌گردید.

گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق می باشد نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری می باشد که در مورد بسیاری از سازمان‌های دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمان‌هایی مانند سازمان‌های خدمات شهری و نظایر آن صادق می باشد. بهتر می باشد این مطلب را اینگونه اظهار کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده می باشد، ایجاد گردیده می باشد و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمان‌های جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آن چیز که امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده می باشد.

با در نظر داشتن قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد، می‌توان ادعا نمود که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته می باشد. همین گونه در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن وقت، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده می باشد.

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده می باشد و اهمیت قضیه در این می باشد که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده می باشد که خود نشان دهنده این می باشد که دولت در حفظ و طرفداری مصنوعات داخلی در آن وقت کوشا بوده می باشد.

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد، اما مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این می باشد که نباید عنوان نمود که در آن وقت امور گمرکی وجود نداشته می باشد، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده می باشد و با در نظر داشتن اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی گردید که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند. نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در ارتباط با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست می باشد، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده می باشد.

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن تصریح داشت عبارتست از اینکه در دوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده می باشد، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده می باشد. به هر حال با نتیجه‌گیری از مطالب فوق این نکته روشن می گردد که گمرک بایستی به صورت‌هایی تقریباً کامل تر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد.

در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کامل تری پایه‌ریزی نمود. او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود. در دوران صفویه در ارتباط با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه بایستی برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی کوشش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بیمناک بودند. در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهار نمود که در بندرعباس و بندرلنگه، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته می باشد (مقدسی،1391، ص11).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در دوران قاجار مهم‌ترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد گردید استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
  • اهداف فرعی:
  • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات