سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاریابی:

گاهی مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه کوشش برای برآورده ساختن و رفع تمام نیازهای مشتریان بدون در نظر داشتن هزینه های آن، تفسیر و تعبیر می گردد. این مفهوم برای مقابله با بحران های مالی توصیه و تجویز می گردد.در عوض مفهوم بازاریابی با ایده و فکر تمرکز بر روی تنها آن بخش از جامعه مشتریان که می تواند موجب سودآوری و کارایی شرکت گردد، همخوانی  دارد (اورویل سی و همکاران ،2001،ص47).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازاریابی، یک بنگاه یا اجتماعی از افراد نیست. بازاریابی یک تفکر می باشد، تفکری که بایستی در سراسر سازمان جریان یابد و بر همه امور و عملیات حاکم باشد.در عین حال،بازاریابی بخشی از استراتژی سازمان می باشد. پس،بازاریابی با تضمین اینکه کالاها و خدمات در بازارهای مناسبی به فروش می طریقه، پاسخگوی نیازهای مناسب و معینی می باشد و با قیمت معینی سودآور می گردد و به تحقق اهداف یک سازمان کمک می کند (راسل جونز و همکاران، 2000، ص8).

مفهوم بازاریابی به رویکردی تصریح دارد که در آن تمام فعالیتهای سازمان در جهت افزایش رضایت مشتریان، سودآوری طرفین و ایجاد روابط بلند مدت، تنطیم می گردد (.(Saxe and Weitz, 1982

اتحادیه بازاریابی امریکایی، اخیرا تعریف خود را از بازاریابی گسترش داده می باشد و در این بین به موضوع تاکید می نماید : 1- آنجه که فرآیند به آن نایل می گردد و 2- آن چیز که که در طی فرآیند انجام می گردد . بازاریابی انجام عملیات طرح ریزی شده می باشد که در واقع غبارت می باشد از فکر و طرح یا ایده اولیه در مورد قیمت گذاری، توسعه فروش، توزیع ایده ها و کالاها و خدماتی که انجام معاملات و مبادلاتی را ایجاب می کند – یعنی مواردی که تامین کننده اهداف سازمانی و انفرادی می باشد (سندهازن، 1994، ص36).

بازاریابی مجموعه فرآیندها و فعالیتهایی می باشد که از طریق آن افراد و سازمانها با تغییر کیفیت و کمیت مبادلات کوشش می کنند با رفع نیازهای افراد دیگر به خواسته ها و اهداف خویش دست یابند (رستمی، 1381، ص31).

2-5 تأثیر اطلاعات بازاریابی:

وقتی که مدیر بازاریابی برای عرضه محصولی جدید یا تعدیل شده آماده گردید و برنامه های آن را تنطیم نمود و پس از آنکه نیلزهای مصرف کنندگان را تنظیم نمود و پس از آنکه نیازهای مصرف کنندگان را ارزیابی نمود، مرحله تصمیم گیری فرا می رسد. امروزه که در محیط بازرگانی، حرکتها و تغییرات با سرعت انجام می گیرد، حتی یک اشتباه کوچک می تواند موجب زیانهای بزرگی گردد. مدیران بازاریابی چگونه نابرابریها را بهیود می بخشند و تصمیمات صحیح را اتخاذ می کنند؟ این کار از طریق کسب اطلاعات مورد نیاز انجام می شود (روستا و همکاران، 1375، ص87).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.