سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

کانالهای اصلی توزیع

انواع کانالهای توزیع را می توان به کانالهای توزیع محصولات مصرفی، محصولات صنعتی و خدمات تقسیم نمود (روستا و همکاران، 1375، ص 335).

2-9-1  توزیع محصولات مصرفی

برای محصولات ملموس و مصرف کنندگان نهایی 5 کانال توزیع هست که عبارت اند از:

الف: تولید کننده                                 مصرف کننده

کوتاه ترین و ساده ترین کانال توزیع برای محصولات مصرفی روش از تولید به مصرف می باشد که در آن هیچ نوع واسطه ای وجود ندارد. فروش خانه به خانه، فروش از طریق سفارش پستی، فروش میوه در کنار جالیز و در داخل باغها و فروش محصولات در محل تولید نمونه هایی از این روش هستند.

ب: تولید کننده                      خرده فروش                    مصرف کننده

تعدادی از خرده فروشهای بزرگ به گونه مستقیم از تولیدکنندگان و کشاورزان خرید می کنند. فروش شیر خوراکی، نوشابه و بسیاری از مواد غذایی و بهداشتی از این طریق انجام می شود.

ج: تولید کننده              عمده فروش                   خرده فروش                   مصرف کننده

این کانال، کانال سنتی توزیع محصولات مصرفی می باشد.

د: تولید کننده                   کارگزار                         خرده فروش                  مصرف کننده

ه: تولید کننده        کارگزار          عمده فروش        خرده فروش                 مصرف کننده

2-9-2 توزیع محصولات صنعتی

مهم ترین کانالهای توزیع محصولات صنعتی عبارت اند از:

الف: تولید کننده                     بهره گیری کننده

بیشترین معاملات محصولات صنعتی از طریق این کانال مستقیم انجام می شود. تولید کنندگان تجهیزات و تاسیسات مهم و بزرگ، مانند هواپیما و ژنراتور و نیز کارخانه های صنعتی معمولا محصولات خود را به گونه مستقیم به خریداران می فروشند.

ب: تولید کننده                    توزیع کننده                   بهره گیری کننده

تولید کننده تجهیزات کوچک و اقلام عملیاتی برای دسترسی به بازارها اغلب از توزیع کننده های صنعتی بهره گیری می کنند. توزیع کننده صنعتی مترادف با عمده فروش محصولات مصرفی می باشد. تولید کنندگان اقلام ساختمانی و دستگاههای تهویه مطبوع معمولا از توزیع کنندگان صنعتی بهره گیری می کنند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.