سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

6 ادبیات تبلیغاتی:

شامل بروشور، کاتالوگ، دفترچه راهنما، پوستر ، اوراق تبلیغاتی و …می باشد که یک شرکت برای تبلیغ کالاها و خدمات خود از آنها بهره گیری می کند (جونز و همکاران، 2000، ص78).

– تبلیغات فروش: این کار می تواند اشکال متنوعی داشته باشد، یا مردم را به خرید کالا و خدمات دعوت کرده و یا می خواهد بیشتر خریداری کنند (جونز و همکاران، 2000، ص77).

– بازار: بازار یک نظام باز اجتماعی می باشد که هدف آن انجام مبادلات و معاملات سودمند و رضایت بخش و ارائه خدمت و تسهیلات به همه کسانی می باشد که در این سیستم تأثیر دارند (روستا و همکاران، 1375، ص34).

2-3 بازار

موضوع مبادله بطور طبیعی به بازار منتهی می گردد. تعریف بازار عبارت می باشد از: “محلی برای مبادلات بازار”؛ اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که: 1) به محصول به معنی عام یا شی مورد نظر علاقه مندند، 2)حاضرند منابع لازم را برای بدست آوردن محصول مبادله کنند. هر گاه امکان بالقوه برای داد و ستد موجود باشد، بازار نیز هست.

گاهی مفهوم بازر، مبادله منابع یا دادوستدهایی می باشد که الزاما با پول سروکار ندارد؛ برای مثال در بازار انتخابات، داوطلب مجلس قولها و وعده های برای رسیدگی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی حوزه انتخاباتی خود به رای دهندگان می دهد تا پیش روی، آنان به او رای بدهند.

تعریف و مفهوم بازار سرانجام ما را به مفهوم بازاریابی می رساند. بازاریابی به معنای « کار کردن با بازار» می باشد (روستا و همکاران، 1375، ص9).

بازار به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل گفته می گردد. در واقع بازار از مجموعه مبادلات جاری یا آتی تشکیل می گردد. مشتریان فعلی مبادلات فعلی و مشتریان بالقوه مبادلات آتی را تشکیل خواهند داد (رستمی، 1381، ص 29).

به گونه معمول بازارها را به سه گروه تقسیم می کنند:

الف )  بازارهای خودکفا[1]

ب ) بازارهای غیرمتمرکز[2]

ج)  بازارهای متمرکز[3]

[1]. Viablemarkets

[2]. Decentralizedmarkets

[3]. centralizedmarkets

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.