سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

بازارسازی[1]:

با آگاهی از وضعیت بازار و یافتن مناسب ترین بخش های آن با در نظر داشتن جایگاه و امکانات سازمان، مهم ترین کوشش بازاریابان و مدیران ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار می باشد.بازارسازی یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با بهره گیری از عوامل قابل کنترل بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع فروش) که آن را آمیخته بازاریابی می نامند.

بازاریابان با بکارگیری درست و اصولی این عوامل می توانند در شرایط مختلف جایگاهی برای خود در بازار به وجودآورند و با سیاستها و برنامه های مناسب سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند.بازارسازی یعنی ارائه محصولی مناسب به مشتری با قیمت مطلوب، در محل و زمان مورد نطر و دلخواه او و با بهره گیری از ابزار و روشهای تبلیغاتی و تشویقی و آگاه کننده (روستا و همکاران، 1375، ص 12).

بازارسازی تلاشی می باشد برای ایجاد جایگاه مناسب و نفوذ بیشتر در بازار از طریق بهره گیری مطلوب از آمیخته بازاریابی (افلاکی، 1384، ص12).

2-4-5 بازارگردی[2] :

دنیای متحول امروز سکون و کهنگی را نفی کرده می باشد. هر روز پدیده ای نو، حرکتی تازه، ایده ای جدید، و خواسته ای متفاوت مطرح می گردد؛ به همین دلیل یکی از مهم ترین ابعاد بازاریابی امروز ویترین گردی جهانی یا بازارگردی می باشد.

بازارگردی وظیفه ای می باشد که بازاریاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحولات و تغییرات بازارها آشنا گردد.این آگاهی از طریق حضور در صحنه رقابت و مبادله و نظاره امکانپذیر می باشد. شرکت کردن در نمایشگاهها، بازارهای گوناگون و بودن در محیط بازار، دید مدیران را بازتر و گسترده تر می سازد. به تعبیری مهم ترین تأثیر بازار گردی تقویت و گاهی دید می باشد. دید یکی از موثرترین ویژگی های هر بشر و هر مدیر می باشد و آن مهارت و هنر دیدن چیزهایی می باشد که دیگران نمی بینند. بازارگردی افق های تازه ای را به بازاریابان نشان می دهد (روستا و همکاران، 1375، ص12).

بازارگردی شامل جستجو در گوشه های مختلف بازار جهت یافتن ایده های جدید و نوآوری در عرضه محصولات و خدمات می باشد (افلاکی، 1384، ص12).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. MarketMaking

[2]. Marketround

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.