سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

: طبقه بندی واسطه ها :

واسطه ها بر اساس تأثیر و وظائفی که بر عهده دارند عناوین گوناگونی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

 2-1-5 -2-1 : خرده فروشی ها[1]:

به تمام فعالیتهای فروش مستقیم کالا یا خدمت می باشد به مصرف کننده نهایی برای مصارف شخصی و غیر تجاری ( Kotler & Armestrong . 2003 :465 ).

خرده فروشی عبارت می باشد از فعالیتی که کالا را مستقیماً به مصرف کننده نهایی که قصدش از خرید فقط مصرف آن کالا یا خدمت می باشد عرضه می داد (محبعلی، 1378، 299).

خرده فروشی ها عواملی هستند که کالا را در حجم زیاد بر اساس توان توزیع خود و با قیمتی کمتر از قیمت مصرف کننده از عمده فروشی ها، بنکدارها، نمایندگان توزیع، کارخانجات (مستقیماً از تولید کنندگان خریداری می نمایند و در سیستم خرده فروشی به مصرف کننده نهایی می فروشند (بلوریان تهرانی، 1378، 128).

هر شرکت یا تولید کننده یا فروشگاهی که برای بهره گیری غیر تجاری محصولی را به مصرف کننده نهایی بفروشد، بدون در نظر گرفتن چگونگی فروش و محل آن، فروش او به صورت خرده فروشی می باشد.

بسیاری از موسسات مانند تولید کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان به خرده فروشی اشتغال دارند اما خرده فروشی اکثراً توسط خرده فروشان انجام می گردد اگرچه قیمت اعظم خرده فروشی در فروشگاههای خرده فروشی انجام می گردد اما در سالهای اخیر، خرده فروشی غیر فروشگاهی، نظیر فروش پستی، تلفنی، خانه به خانه، با ماشین های فروش خودکار و ابزار و وسایل الکترونیکی رشد بسیار قابل توجهی داشته می باشد (کاتلر و آمسترانگ، 1379: 528).

از جنبه های مثبت خرده فروشی ها عبارتند از:

 • دسترسی راحت به آنها و ایجاد آسایش برای مشتریان در نواحی گوناگون
 • راحتی ورود به حرفه خرده فروشی و در نتیجه ایجاد رقابت شدید و جلوگیری از هر گونه انحصار
 • کاهش قیمت مصرف کننده به دلیل رقابت بین آنها

خرده فروشی ها از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مصرف کنندگان ، می توانند مساعدتهای اطلاعاتی زیادی به تولید کنندگان بنمایند. آنها در تماس مستقیم با خریداران می باشند و نیازها و خواسته های آنها را دقیقاً تشخیص می دهند ( کمالی، 1381، 162).

بر مبنای آمار در کشورهای صنعتی، پیش روی هر تولید کننده، هفت خرده فروش هست که این تعداد در کشورهای توسعه نیافته و کشور ما، به مراتب بیشتر می باشد ( محبعلی، 1381: 300).

معمولاً سود خرده فروشها بیش از سود عمده فروشها و به نوبه خود بیشتر از اندازه سود تولید کننده می باشد. زمان توقف کالا نزد خرده فروش ها بیش از عمده فروش ها می باشد، در نتیجه فساد و ضایعات کالا در این مرحله (خرده فروشی) بیشتر می باشد (بلوریان تهرانی، 1378: 128).

[1]. Retaling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

 1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید