سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 • کنترل مجاری فروش :

تقریباً 80% تمام فروشگاههای خرده فروشی، مستقل اند. اما اشکال دیگر با مالکیت مختلف هست که در جدول 2-4 انواع آن ذکر شدن می باشد (کاتلر و آمسترانگ ، 1379، 621).

 

جدول 2-4 : انواع سازمانهای خرده فروشی

 

 • نحوه گردهمایی فروشگاهی :

امروزه اکثر فروشگاهها برای افزایش توان و قدرت جلب مشتری و برای اینکه مشتریان بتوانند به راحتی در یک توقف، کلیه مایحتاج خود را بخرند دور هم گرد می آیند. مهمترین انواع گردهمایی فروشگاهی عبارتند از: منطقه تجاری مرکزی و مراکز خرید.

2-1-5-1-1 -2 : خرده فروشی غیر فروشگاهی  :

علیرغم اینکه اکثر کالاها و خدمات توسط فروشگاهها به فروش می رسند، خرده فروشی غیر فروشگاهی رشدی بیش از خرده فروشی فروشگاهی داشته می باشد. خرده فروشی غیر فروشگاهی در دنیا، حدود 14% خریدهای مصرف کننده را به خود اختصاص می دهد و ممکن می باشد رقم حاضر به یک سوم افزایش یابد. خرده فروشی بدون فروشگاه شامل بازاریابی مستقیم فروش مستقیم و فروش خودکار می باشد.

 • بازاریابی مستقیم :

بازاریابی مستقیم با تاثیر بر مصرف کنندگان از وسایل مختلف ارتباط جمعی بهره گیری می گردد. در این بازاریابی معمولاً از مصرف کنندگان انتظار واکنش مستقیم می رود. اگرچه در بازاریابی مستقیم بدواً و عمداً از پست و کاتالوگ بهره گیری می گردید اما در سالهای اخیر رشد اشکال مختلف دیگری زیرا بازاریابی از راه دور، بازاریابی مستقیم از رادیو و تلویزیون و بازاریابی الکترونیکی نظاره می گردد.

رشد روزافزون قدرت کامپیوتر و خرد شدن بازارهای انبوه به تعداد بیشمار قسمتهای بازار، طریقه رو به افزایش تعداد زنان شاغل، در نتیجه کمبود وقت برای خرید، افزایش هزینه های سفرهای شهری با اتومبیل شخصی، ترافیک و معضلات و دردسرهای ناشی از پارک وسایل نقلیه، صف های طولانی پشت پیشخوانهای پرداخت، همه و همه موجب افزایش رشد بازاریابی مستقیم شده می باشد.

بازاریابی مستقیم، هزینه های زیاد دسترسی به بعضی بازارها از طریق پرسنل فروش را کاهش می دهد.

مشتریان نیز در حالیکه روی صندلی های راحتی خود نشسته اند، کالاها و قیمتهای مختلف آن را از روی کاتالوگ با هم مقایسه می کنند و بدون اینکه مجبور باشند منزل خود را ترک کنند، کالای مورد نیاز خود را سفارش داده و دریافت می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

 1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید