سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

قسمتی از متن پایان نامه :

ترفیع[1]

ارزش و اهمیت ترفیع برای سازمان های خدماتی در منافعی می باشد که از خرید خدمات آنان حاصل می گردد. در بسیاری از موارد روشهای ترفیعی محصولات و خدمات مشابه اند، اما روابط عمومی یکی از روشهای مهم در خدمات به شمار می رود. با در نظر داشتن رایگان بودن یا بی هزینه و شاید کم هزینه بودن روابط عمومی، گروهها و سازمان های غیر انتفاعی آن را اساس طرحهای ترفیعی خود به حساب می آورند. بایستی توجه داشت که در مورد اعلان عمومی، محل و زمان ارائه آن را رسانه های گروهی تعیین می کنند (همان منبع، ص 426).

برنامه های ترفیع و تشویق که در سالهای جدید از آن با عنوان ارتباطات بازاریابی یکپارچه نامبرده می گردد، مجموعه ای از برنامه های تبلیغات، پیشبرد فروش(فروش افزایی)، فروشندگی شخصی، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم می باشد. که با هدف مشخص و به گونه متناسب مورد بهره گیری قرار می گیرد. به گونه کلی هدف این مجموعه فعالیتها، تغییر شکل و محل منحنی های تقاضا و درآمد می باشد. بعضی صاحبنطران برنامه های حمایتگرانه را نیز از درون روابط عمومی خارج کرده و به عنوان یکی از اجزای ارتباطات بازاریابی یکپارچه به حساب می آورند (افلاکی، 1384، ص217).

2-8 چهار C

اخیرا تفکرات نوینی در مورد بازاریابی شکل گرفته می باشد که منجر به شکل گیری نمونه دیگری از  چهار p شده و عبارت می باشد از c4 که در نمودار پایین نشان داده شده می باشد. اینها در واقع مفهوم واحدی دارند، منتها از دید مشتری. این برای ما چالش به شمار می رود، زیرا ما را وادار می کند که روی اصل ارزش گذاری به مشتری بیشتر تمرکز کنیم (راسل جونز و همکاران، 1994، ص59).

[1]. Promotion

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

مطالعه عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.