سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

آمیخته بازاریابی[1]:

آمیخته بازاریابی عبارتست از ابزاری که مدیران بازاریابی کوشش می کنند که از طریق آن؛ اهداف خود در جامعه هدف را محقق سازند.

ابزارهای آمیخته بازاریابی متعدد می باشند که چهار ابزار از ابزارهای فوق را « مک کارتی[2] » به نام (4P) معرفی کرده می باشد که عبارتند از : محصول؛ قیمت؛ توزیع؛ ارتقاء.

شاید بتوان به راحتی گفت  4P  نمی تواند مستلزمات مفهوم بازاریابی را تحقق بخشد. این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد مدیریت بازاریابی سنتی گردید و باعث ایجاد مرزی بین کالاها و خدمات گردید . بدین ترتیب محصولات شامل کالاهای محسوس و خدمات نامحسوس گردید (Gold smith ,1999,185 )

2-1-3-1 : تعیین بازار هدف :

قبل از آغاز عملیات فروش بایستی ابزار هدف را شناسایی نمود. انتخابهای بازارهای هدف مناسب مهمترین تصمیمی می باشد که بر مؤسسه تأثیر می گذارد. این تصمیم مهمترین تأثیر را در دستیابی به جایگاه مناسب در بازار اعمال می کند. ( عبد الوند؛ 1381: 14 )

مقصود از تعیین بازار هدف؛ ارزیابی جذابیت هر یک از بخشهای بازار و انتخاب یک یا چند بخش از آن برای ورود می باشد. شرکت بایستی بخشهایی از بازار را که می تواند بیشترین ارزش را برای مشتری به بار آورد و برای یک دوره زمانی بلند مدت آن را حفظ نماید؛ هدف قرار دهد.

در بازار هدف فعالیتهای بازاریابی به چهار گروه بزرگ تقسیم می گردد :

 • فعالیتهای مربوط به نوع کالا و مشخصات و کیفیت آن.
 • فعالیتهای مربوط به روشهای قیمت گذاری.
 • فعالیتهای مربوط به تبلیغات و پیشبرد فروش.
 • فعالیتهای مربوط به روشهای توزیع ( بلوریان تهرانی؛ 1381: 66).

2-1-3-2 : محصول[3] :

محصول: ترکیبی از «کالا و خدماتی» می باشد که شرکت به بازار هدف ارائه می کند و بنا به تعریف دیگر محصول عبارتست از: هر چیزی که جهت توجه؛ اکتساب؛ کابرد یا مصرف بتوان به بازار عرضه نمود و بتوان نیاز یا خواستی را ارضاء نماید. محصول چیزی بیش از کالای قابل لمس می باشد. به عبارت رساتر؛ محصول شامل اشیاء فیزیکی؛ خدمات اشخاص؛ مکان ها؛ سازمانها, فکرهای سازنده (ایده ها) یا آمیزه ای از این گفته می گردد. ( کاتلر و آرمسترانگ ؛ 1379 ؛ 362 )

مهمترین عوامل به کار رفته در محصول عبارتند از: تنوع؛ کیفیت؛ طرح؛ ویژگی ها؛ نام تجاری؛ بسته بندی؛ اندازه؛ خدمات؛ ضمانت نامه و مرجوعی می باشد

[1]. Marketing Mix

[2]. McCarthy

[3]. Product

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 5. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 6. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

 1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟