سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

دفاتر و شعبات فروش تولید کنندگان:

سومین دسته اصلی عمده فروشی می باشد که به جای عمده فروشان مستقل بر عهده دفاتر و دشعبات فروش تولیدکنندگان می باشد. در واقع انجام فعالیتهای عمده فروشی را بر عهده دارند، اما عمده فروش نیستند. حجم فروش این دفاتر و شعبات فروش 31 % کل عمده فروشی در آمریکا را تشکیل می دهد. تولید کنندگان برای اعمال کنترل بیشتر بر موجودی جنسی، فروش و انجام تبلیغات پیشبردی، دفاتر و شعبات فروش را برای خود دایر می کنند.

2-1-5 -2-2- 2 -2 : طریقه عمده فروشی :

عمده فروشان پیشرو و خوش فکر، همواره در پی دستیابی به روشهایی هستند که بتوانند نیازهای در حال تغییر فروشندگان و مشتریان هدف خود را نیز برآورده سازند. آنها اطمینان دارند که در بلندمدت فقط کسانی شانس بقاء دارند که می توانند کارآیی کانال بازرایابی خود را به گونه کاملی افزایش دهند. برای نیل به این هدف چاره ای غیر از افزایش سطح خدمات و کاهش هزینه ها ندارند.

 2-1-6  : سازمان کانال :

کانالهای توزیع، سیستم های رفتاری پیچیده هستند که در آن مردم و شرکت برای رسیدن به اهداف فرد، شرکت و کانال بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند.

سیستم های بازاریابی بر سه نوعند: عمودی، افقی و چند کاناله

2-1-6 -1 : سیستم های بازاریابی عمودی :

یکی از مهمترین تحولاتی که اخیراً  کانالهای توزیع رویداد، ظهور سیستم های بازاریابی عمودی  می باشند که برای رقابت با کانالهای بازاریابی سنتی شکل گرفته اند.

در کانال توزیع سنتی همان گونه که نظاره گردید، تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش هر یک به گونه مستقل اقدام می کنند و هر کدام در کوشش برای به حداکثر رساندن سود خود  می باشد، حتی اگر این سود به ضرر این کانال باشد در سیستم بازاریابی عمودی، تولیدکنندگان، عمده فروش و خرده فروشان به صورت یک پارچه و متناسب اقدام می کنند، به گونه ای که هر عضو کانال توزیع، در اعضای دیگر نفوذ دارند.

با یکی از اعضای کانال مالک بقیه نیز می باشد، یعنی  دارای چنان قدرتی می باشد که می تواند همکاری سایر اعضا را جلب کند. در این سیستم متناسب شده، اختلاف به راحتی حل می گردد. سیستم بازاریابی عمودی در بازاریابی کالاهای مصرفی، کاربرد فراوانی داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

 1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟