سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع خرده فروشی :

انواع خرده فروشی شامل :

1 – خرده فروشی فروشگاهی

2- خرده فروشی غیر فروشگاهی که این خود شامل سه قسمت زیر می باشد:

الف – بازاریابی مستقیم        ب – فروش مستقیم       ج – فروش خودکار

راههای مختلف طبقه بندی فروشگاههای خرده فروشی در جدول 2-3 آمده می باشد (کاتلر و آمسترانگ، 1379: 529).

جدول 2-3 : راههای مختلف طبقه بندی فروشگاههای خرده فروشی

 

 • سطح خدمات :

کالاها از نظر خدمات مورد نیاز با هم فرق دارند و مشتریان نیز از نظر اهمیتی که برای خدمات قائل می شوند با هم تفاوت دارند .

در خرده فروشی سلف سرویس، مشتریان برای صرفه جویی، خود با رغبت وظیفه جستجو و مقایسه و انتخاب را بر عهده دارند. خرده فروشان با خدمات محدود ، در امر فروش به مشتریان خود تا اندازه ای کمک می کنند زیرا کالاهایی که برای فروش عرضه می کنند زیاد می باشد پس مشتریان به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. به علاوه خدمات اعتباری و امکان مرجوع کردن کالا را نیز برای مشتریان فراهم می کنند. هزینه های عملیاتی زیاد باعث افزایش قیمت فروش آنها می گردد.

خرده فروشان با خدمات کامل، خرده فروشانی هستند نظیر فروشگاههای اختصاصی و فروشگاههای بزرگ و درجه یک در این گونه فروشگاهها در تمام مراحل فرایند خرید ، فروشندگان به مشتریان کمک می کنند، تسهیلات اعتباری مختلف، حمل و نقل مجانی خدمات تعمیری و سرویس در منازل، ایجاد رستوران و قهوه خانه در فروشگاه، مانند خدمات اضافی دیگری می باشد که این نوع فروشگاهها عرضه می کنند، قیمتها هم به علت افزایش هزینه های عملیاتی بالا می باشد. نمونه کالاهای آنها اغلب شامل دوربین عکاسی جواهر آلات و انواع پوشاک گرانقیمت می باشد.

 • ترکیب کالا برای فروش

خرده فروشان را همچنین می توان بر اساس طول و عرض ترکیب کالاهای آنها نیز طبقه بندی نمود. یک فروشگاه اختصاصی تعداد نسبتاً محدودی کالا در اختیار دارد با ترکیب نسبتاً کاملی از هر قلم کالا مانند فروشگاههای کالاهای ورزشی، گل فروشی ها، اسباب بازی فروشی ها. امروزه به دلیل افزایش تعداد زوجهای صاحب درآمد، مصرف کنندگان برای خرید درآمد کافی داشته و معمولاً جذب فروشگاههای اختصاصی می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 2. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 3. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 4. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند.
 5. بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

1-5- سوالات اصلی پژوهش

 1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 2. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 3. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟
 4. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف بهره گیری می کنند ، تفاوت معنی داری هست ؟