سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 تعریف گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی “کاستمز”[1] و در زبان فرانسه “دوآن”[2] می‌باشد و  بنابر قول معروف محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین “کومرسیو”[3]  به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی “کومرکس”[4] به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد (مهدوی،1343،ص41). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ “کومروک” استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ “گمرک” رایج شده می باشد (بنایی،1374،ص14).

شورای همکاری گمرکی[5]، گمرک را چنین تعریف نموده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«گمرک سازمانی می باشد دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری[6] و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.»

این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می گردد مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی.‌ با در نظر داشتن تعاریف به اقدام آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی می باشد مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به اقتضای حال و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته می باشد تا به صورت فعلی درآمده می باشد.‌ گمرک به گونه قانونی فقط تأثیر تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. پس در ورود یا صدور کالا فقط تأثیر گمرک آن می باشد که:‌

  • الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت گردد.‌
  • محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات گردد.‌
  • معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده گردد.‌
  • حقوق و عوارضی که وضع شده می باشد را بطور صحیح وصول نماید.‌

[1] Customs

[2] Douane

[3] Commerciu

[4] Cummerx

5 Customs Co-operation Council

6 Import and Export Duties and Taxes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
  • اهداف فرعی:
  • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات