شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

معضلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات

تأخیر در مرزها واضح‌ترین مانع در تجارت بین‌المللی می باشد. عمده‌ترین علت های این تاخیرها عبارت از رویه‌های قدیمی ترخیص گمرکی، کاغذبازی زیاد، فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی، و روش‌های کند ارزیابی ریسک می‌باشند. یکی از منابع مهم ایجاد تأخیر برای تجار این می باشد که بایستی قبل از ترخیص محموله اطلاعات تقریباً مشابهی را در فرم‌های مستند مختلف برای ادارات متعدد ارسال نمایند. بر طبق یک برآورد در بعضی موارد، 100 سند و 20 سازمان مختلف درگیر نظارت بر یک معامله تجاری هستند. هرچند هریک از اسناد طرح متفاوتی دارند، اغلب 80 درصد اطلاعات موجود در این اسناد مشابه هستند. شکایت معمول صادرکنندگان و واردکنندگان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود فساد اداری در ادارات گمرکی می باشد. به کارگیری گزینشی قواعد و مقررات برای تجار یکسان، یک منبع عمده فساد اداری کارکنان گمرک می باشد (یونسکو[1]،2000، ص140). معمولاً عوارض و تشریفات گمرکی بخش کوچکی از هزینه‌های معاملات تجاری را تشکیل می‌دهد. با وجود این، الزامات پیچیده در تجارت بین مرزی، حیطه فساد اداری را افزایش می‌دهد (ویلسون[2]، 2003، ص3). در گمرک سنتی، خود کالاها بایستی از هر حیث مورد مطالعه قرار گیرند. حمل و نقل دریایی انبوه کالاها  که تا چند دهه قبل تجارت بین‌المللی را تحت انحصار خود قرار داده بود، زمان کافی را برای گمرک جهت بازدید و بازرسی کالاها هم در خصوص صادرات و هم در ارتباط با واردات فراهم می‌آورد. به علاوه در گمرک سنتی بیشتر مراحل گمرکی در یک نقطه متمرکز می‌باشد. اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی جهت انجام مراحل گمرکی مستلزم ارائه فرم‌های متعدد می باشد و انجام این مراحل بدون ارائه فرم‌های کاغذی توسط شخص اظهارکننده یا نماینده او در مکان و زمان تعیین‌شده توسط گمرک امکان‌پذیر نمی‌باشد (پیمان کیوتو،1378، ص2). یکی از بزرگ‌ترین موانع اداری در برابر  تجارت (به ویژه در زمینه تجارت یا بهره گیری از حمل و نقل هوایی) عبارت از مقرارت و رویه‌های دست و پاگیر گمرکی می باشد که نتوانسته با گسترش و افزایش پیچیدگی تجارت همگام باشد(ژانگ،2002، ص 89). مسائل و معضلات عمده رویه‌های گمرکی در ارتباط با فرایند صادرات عبارت‌اند از:

1- نیاز بیش از حد به مستندسازی

2- اتوماسیون اندک و بهره گیری کم از فناوری اطلاعات

3- فقدان شفافیت در نیازمندی‌ها و الزامات صادرات و واردات

4- رویه‌های ناقص و ناکافی به ویژه در کنترل مبتنی بر بازرسی و عدم کارایی تکنیک‌های ارزیابی ریسک

5- عدم توجه کافی به امر نوسازی و عدم همکاری کافی بین دیگر ادارات دولتی مرتبط که در نتیجه هرگونه کوشش در جهت رویارویی اثربخش با طریقه تجاری در حال رشد را غیرممکن می‌سازد.

6- تقریباً تمام کالاهای صادراتی و وارداتی به گونه فیزیکی آزمودن و بازرسی می گردد و هر سند و مدرک چندین بار کنترل و بازرسی می گردد که این خود موجب اتلاف وقت می گردد.

7- علی رغم کامپیوتری کردن بعضی امور گمرکی، در بسیاری مواقع در ارتباط با کارهای تکراری و ساده تماس‌های فیزیکی و حضوری صورت می‌گیرد[3].

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته می باشد. بایستی در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ها عادت کرده بودند نیز به شدت تغییر کند به شکلی که ساخت یک کالا با در نظر داشتن ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با معضلات و مسائل عدیده ای مواجه می‌سازد. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می گردد. به علاوه حجم جابجایی کالاها به وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات داشته می باشد. بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاهی به نقطه دیگر منتقل کنند. با در نظر داشتن هزینه حمل و نقل هوایی، نگهداری طولانی کالا در گمرکات منطقی به نظر نمی‌آید و در صورتی که گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند با مشکلاتی مواجه خواهند گردید. به گونه کلی رشد مبادلات کالا در جهان، گمرکات را با چالش‌ها و معضلات فراوانی روبرو کرده می باشد. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این معضلات را کاهش دهد و زمینه را برای اجرای مطلوب این سازمان فراهم آورد (نجفی،1383، ص2).

با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک نظاره می گردد که متأسفانه با وجود آنکه ساختار فعلی بنا بر مطالعه‌های دقیق و پیشنهاد گمرک ایران، به مدیریت برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسیده می باشد، اما همچنان نظام گمرکی در کشور با معضلات و نارسایی‌های مختلف ساختاری و تشکیلاتی مواجه می باشد که مهم‌ترین آن‌ها به تبیین ذیل می باشد:

[1] Unesco

[2] Wilson

[3]  www.finmin.nic.in/kelkar/ chap3: Customs Procedures and Trade Facilitation: Basic Performs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
  • اهداف فرعی:
  • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات